LOGIN ACCEPTED

Opening Pharmaview Portal...

Service information

 
Log på
Events
Få indsigt i nye lægemidler i pipelinen og arbejdet med personlig medicin i praksis med fokus på hæmatologien.
 
 
December 4, 2019
Morgenmøde om personlig medicinsk behandling

Mød Helle Braüner fra Horizon Scanning i Amgros og få indsigt i hvilke nye lægemidler, der er i pipeline, mens Henrik Frederiksen, formand for Dansk Hæmatologisk Selskab vil give sit syn på, hvordan man arbejder med personlig medicin i praksis med fokus på hæmatologien.

Horizon Scanning i Amgros har eksisteret siden 2017 med det formål at skabe et overblik over, hvilke nye lægemidler, indikationsudvidelser og dispenseringsformer, der forventes at blive markedsført på det danske marked to til tre år frem i tiden. Horizon Scanning benytter sig blandt andet af information fra det europæiske lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA), og arrangerer også løbende såkaldte pipeline-møder med virksomheder i medicinalindustrien.

På dette morgenmøde vil Helle Braüner, Teamleder i Horizon Scanning i Amgros give et indblik i, hvilke nye lægemidler, der er i pipeline - specielt indenfor de mere specialiserede behandlingsområder og mindre patientgrupper. Heri ligger også en vurdering af, til hvilke behandlinger lægemidlerne vil kunne benyttes og til antallet af patienter.

Trend går mod højere grad af personalisering

”Patientcentric” har været et buzzword et par år, og behandling, der i højere grad tilpasses den enkelte patient, også kaldet ”personlig medicin”, vinder mere og mere frem. I den anden del af dette morgenmøde vil Henrik Frederiksen, formand for Dansk Hæmatologisk Selskab kaste lyst over, hvordan vi kan arbejde med personlig medicinsk behandling i praksis ud fra et hæmatologisk synspunkt. Og dette samtidig med, at vi sikrer, at de mange behandlinger, der efterhånden er til rådighed, bliver brugt på en hensigtsmæssig måde i forhold til omkostningerne.Location
04 december, 2019. 09:00 - 11:00
Venlighedsvej 10
2970 Hørsholm
Contact
Rikke Jensen

18-11-2019 10:15