LOGIN ACCEPTED

Opening Pharmaview Portal...

Service information

 
Log på
Events
Hør om hvordan implementeringen af Medicinrådets anbefalinger sikres i praksis.
 
 
November 19, 2019
Morgenmøde om Medicinrådets Anbefalinger

​Mød Birgitte Klindt Poulsen, Ledende Overlæge på Aalborg Universitets Hospital og Mikala Vasehus Holck fra Amgros og hør om hvordan implementeringen af Medicinrådets anbefalinger sikres i praksis.


Medicinrådets anbefaling vedrørende et nyt lægemiddel er en samlet vurdering af alle de aspekter, der er relevante for en anbefaling til mulig standardbehandling herunder omkostninger ved at anvende lægemidlet i forhold til dets effekt, hensynet til det samlede patientbillede samt eventuel inddragelse af alvorligheds- eller forsigtighedsprincipperne.

Hvordan ser Medicinrådets anbefalinger ud i ”virkelighedens verden”?

I kraft af, at der udarbejdes stadig flere anbefalinger af lægemidler, får Medicinrådet stadig større betydning. Men det stiller også stadig større krav til den praktiske implementering i regionerne, og til det regionale lægemiddelarbejde. For hvad sker der, når et lægemiddel anbefales som standardbehandling eller indgår i en behandlingsvejledning efter proces i Medicinrådet – eller hvis et lægemiddel ikke godkendes til standardbehandling af Medicinrådet, men der stadig er patienter, som kan have gavn af den pågældende behandling?

Den 19. november inviterer DLI MI til morgenmøde, hvor ledende overlæg Birgitte Klindt Poulsen fra Aalborg Universitetshospital og Mikala Vasehus Holck, Lægemiddelrådgiver i Amgros og tidligere medlem af Lægemiddelkomiteen i Region Sjælland vil give deres bud på, hvordan Medicinrådets anbefalinger når ud til klinikerne på landets hospitaler, og ikke mindst hvordan man sikre at disse anbefalinger bliver efterlevet i praksis.


Location
19 november, 2019. 09:00 - 11:00
Venlighedsvej 10
2970 Hørsholm
Contact
Rikke Jensen

18-11-2019 12:51