LOGIN ACCEPTED

Opening Pharmaview Portal...

Service information

 
Log på
Events
Hvad er industrien rolle i fremtidens behandlingsparadigme?
 
 
Oktober 31, 2019
Life Science Årsdag 2019

Hvad er industriens rolle i fremtidens behandlingsparadigme?

Kompleksiteten i samarbejdet mellem industri og sundhedsvæsen øges kontinuerligt. Vi står midt i et paradigmeskifte, hvor samarbejdet mellem industri, læge og patient er ”vendt på hovedet”. Patienten har i dag større indflydelse på egen behandling, og spiller også en mere central rolle i vurderingen af behandlingens kvalitet, og dermed også i beslutninger om ibrugtagning af ny medicin. Samtidig har det offentlige en aktiv rolle i at sætte nye metoder og praksis i spil, som kommer til at ændre, hvordan leverandører af sundhed og life science oplever deres plads i værdikæden.


På vores Life Science årsdag 2019 vil vi undersøge, hvad det betyder for adgangen til danske sundhedsdata: Hvilke metoder og analyser kommer vi til at benytte, når Lægemiddelstyrelsen har visioner for at udarbejde kontinuerlige risk-benefit analyser? Hvordan skal vi bidrage til at data bliver tilgængelige for protokolleret/betinget ibrugtagning? Og hvilke data vil vi bruge, når vi skal måle patientens oplevede værdi af en behandling?


Vi har sammenstykket en dag, hvor forskellige meningsdannere og eksperter giver deres bud på fremtiden i forhold til PRO (Patient Reported Outcome), brugen af patientdata, sundhedsregistre og digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Ligesom vi selv vil komme med vores bud på, hvordan nye krav til data kan operationaliseres.

PROGRAM

09:00 Velkommen
v/ Martin Jordt Andersen, CEO DLI Market Intelligence
Samarbejdet mellem industri, læge og patient ”vendt på hovedet”. Myndigheder og offentlige indkøbere ønsker kontrollerede rammer fremtidens sundhedsudgifter. Samtidig vil patienterne kræve at få større indflydelse på egen behandling; de spiller også en mere central rolle i vurderingen af behandlingens kvalitet, og dermed også i beslutninger om ibrugtagning af ny medicin. Vi åbner dagen med at stille spørgsmål som, hvad alt dette kommer til at betyde for adgangen til danske sundhedsdata - hvilke metoder og analyser kommer vi eksempelvis til at benytte, når vi skal lave risk-benefit analyser på personlig medicin? Og hvilke data vil vi bruge, når vi skal måle patientens oplevede værdi af en behandling?


09:45 Pause og netværk


10.00 Hvordan vil Lægemiddelstyrelsen operationalisere advanced analytics i praksis?
v/Jens Piero Quartarolo, Enhedschef, Lægemiddelstyrelsen
Behandleren i hospitalssektoren har få frihedsgrader, og er styret af makroøkonomiske hensyn. Denne udvikling ser vi også på vej i primærsektoren. Samtidig er det danske sundhedsvæsen er dokumenteret i verdensklasse med enorme mængder af data til rådighed. Jens Piero Quartarolo, Enhedschef i Lægemiddelstyrelsen vil give et indblik i, hvordan lægemiddelstyrelsen allerede har dedikeret sig til Advanced Analytics for at få en bredere monitorering og dybere indsigt vedrørende markedsførte lægemidler samt sit bud på, hvordan vi kan benytte ny teknologi og nye metoder som machine learning og AI til safety og på sigt også til risk-benefit analyser


10:45 Pause og netværk


11:00 Hvilke videnskabelige muligheder og potentialer ligger der i danske sundhedsregistre?
v/Sarah Wadmann, Senior Forsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Sarah Wadmann, Senior Forsker ved VIVE ser på de videnskabelige muligheder, der ligger i danske sundhedsregistre, og de potentialer vi i dag ikke får høstet. I forhold til forventninger og forbehold om ’real world evidence’ i forbindelse med indkøb og ibrugtagning af sygehusmedicin, vil Sarah bl.a. komme ind på håb og bekymringer fra hovedinteressenter, overvejelser om præcision i datagrundlaget i lyset af mere specialiserede indikationer og krav som tilføjes i Medicinrådsprocessen samt organisatoriske forudsætninger for valid dataproduktion.


11:45 Frokost


12:30 Hvordan vil pharmaindustrien arbejde med data i fremtiden?
v/Arun Micheelsen, Chef Markedsanalytiker & Mads Obi Bergsten, Data Scientist, DLI Market Intelligence
Som partnere til sundhedsvæsenet skal pharmaindustrien kunne introducere lægemidler og sundhedsservices, som bidrager til at løse de opgaver, som sundhedsvæsenet også i fremtiden vil stå overfor. Dette kræver, at pharmaindustrien til stadighed fornyer egne kompetencer – og dertilhørende tænkning - så de er på forkant med fremtidens kriterier og metoder for fx prioritering lægemidler i fremtidens sundhedsvæsen. Arun Micheelsen, Chefmarkedsanalytiker i DLI MI vil præsentere sit syn på de tendenser, der vil præge fremtidens sundhedssystem – og i den kontekst give konkrete eksempler på, hvordan pharmaindustrien allerede nu bør begynde at arbejde med data, for at kunne vedblive med at være partnere til fremtidens sundhedsvæsen.

13:15 Pause og netværk


13:30 Hvis Medicinrådet bliver til et behandlingsråd, hvordan bliver prioritering i Danmark? (inkl. 15. min pause)
v/Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner, formænd for Medicinrådet
Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner, formænd for Medicinrådet gør status over Medicinrådet og deler erfaringer fra kontroversielle sager. Både datakvalitet og evidenskvaliteten bør indgå i overvejelser af ny teknologi til brug af udvælgelse af ny medicin og nye behandlinger. Hvordan beviser man værdien af et produkt? - Der stilles skarpt på hvilke effektparametre er relevante at medtage, når det skal vurderes, hvad er et godt lægemiddel samt hvilke strømninger, påvirkninger og udfordringer der indgår, når det skal besluttes, om nye lægemidler skal tages i brug – herunder spørgsmålet om hvordan eksempelvis QALY og måske også protokolleret ibrugtagning vil komme i spil og i hvilken form?


14:30 Afrunding og tak for i dag
v/ Martin Jordt Andersen, CEO DLI Market Intelligence

Location
31 oktober, 2019. 09:00 - 15:00
Lersø Parkalle 101
2100 Copenhagen
Contact

25-10-2019 11:22