LOGIN ACCEPTED

Opening Pharmaview Portal...

Service information

 
Log på
Life Science Årsdag 2018

​Vær med på DLI MIs Life science årsdag 2018 og bliv klogere på, om dine data er gode nok til, at du – også i morgen - får plads i rekommandationerne?

Fokus på øget effektivitet og værdibaseret styring, samt adgang til mere og bedre data, påvirker hvordan industrien skal agere i samspillet med patienter, borgere, myndigheder og politikere.

Realiteten er, at lægemidler ofte bliver vurderet anderledes af myndighederne end forventet, og det kan have store konsekvenser for det forventede salg.

Mangler industrien forståelse af den sammenhæng som beslutningerne bliver truffet i? Er der enighed imellem industri, myndigheder, patienter og læger om, hvordan vi måler værdi? Hvilken rolle skal data spille? Og hvad kan industrien gøre anderledes for at bevare sin position i beslutningsprocessen?

Det er det vi vil undersøge på dette års konference i DLI Market Intelligence, hvor vi har inviteret sundhedsområdets vigtigste beslutningstagere til at give deres svar.

Vær med og hør hvad du skal gøre, så du – også i morgen – får plads i rekommandationerne.

Dato: 3. september 2018 kl. 9.00 - 16.00
Sted: Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø

TILMELD DIG HER

 

Program - Programmet opdateres løbende

Velkommen
v/ Martin Jordt Andersen, direktør, DLI Market Intelligence

Morgendagens krav til klinisk data
Direktør for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, vil kaste lys over, hvordan myndighederne ser morgendagens krav til klinisk data. Vil non inferiority-kravet også i fremtiden være tilstrækkeligt, eller bliver behandlingsmonitorering og big data en forudsætning for at få bekræftet sin markedsføringstilladelse?
v/ Thomas Senderovitz, direktør, Lægemiddelstyrelsen

Hvordan går højt specialiseret behandling hånd i hånd med et hverdagsliv?
En behandling skal bidrage til, at borgeren får et bedre liv. Derfor skal industrien påvise, at borgeren oplever, at behandlingen gør en positiv forskel i dagligdagen. Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen og overlæge på Aarhus Universitetshospital Ulrik Tarp, stiller op til en debat om, hvordan vi bedst dokumenterer effekt og livskvalitet i behandlingen.
v/ Mette Bryde Lind, direktør, Gigtforeningen og Ulrik Tarp, overlæge, Aarhus Universitetshospital

Sygehusdirektørens redskaber til at sikre rationel drift
Samfundet investerer i behandlinger, som kan rummes inden for de givne rammer for vækst. Det betyder blandt andet, at industrien skal påvise, at nye lægemidlers omkostninger og påvirkning af de regionale budgetter står mål med effekten. Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital og formand for Medicinrådet, vil give os et indblik i de redskaber, der tages i brug for at sikre rationel drift af et sygehus, når den eneste del af ligningen der er kendt, er samfundets samlede vækstmål.
v/ Steen Werner Hansen, vicedirektør, Herlev Hospital og formand, Medicinrådet

Hvordan bidrager værdibaseret styring til mere sundhed?
Nye behandlinger skal bidrage til mere samlet sundhed, men hvordan dokumenteres den sande samfundsmæssige nytte ved nye behandlingsformer? Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), vil give et indblik i, hvordan industrien kan påvise lægemidlets samlede egenskaber.
v/ Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål

Kathrine Frost Rasmussen
Marketing Manager
P: +45 39 150 928

07-08-2018 16:22